trẻ mút tay nên làm gì

Cha mẹ cần làm những gì để trẻ không mút tay nữa?

Có thể thưởng cho bé nếu bé không mút tay. Hãy khen ngợi con nếu bé không còn mút tay. Tiến sỹ Steven Dowshen –